Maag/darm

Maag/darm

Infectieziekten
FMT tegen MDR-bacteriën
Resistentie Multiresistente bacteriën vormen een groeiende bedreiging voor de gezondheidszorg. Antibioticaresistentie maakt effectieve behandeling van infecties steeds moeilijker. Er wordt gedacht dat FMT de diversiteit van de darmmicrobiota herstelt na antibiotische behandeling, waardoor de groei van C. difficile-sporen wordt voorkomen, en mogelijk ook het risico op andere infecties vermindert. Dit onderzoek richt zich op de […]

Aanbevolen

Lever/galblaas
Eerste volledige multi-orgaantransplantatie ter behandeling van kanker
De afgelopen tien jaar is er opvallende vooruitgang geboekt op het gebied van orgaantransplantatie. Daarom wordt een orgaantransplantatie tegenwoordig...
Blokkeren van eiwit door nieuw kankervaccin vergroot overlevingskansen bij honden
Aangrijpingspunt In een onderzoek uit 2006 is gezocht naar aangrijpingspunten ter bestrijding van tumoren, waarbij men zich specifiek richtte op tumor...
MDL

Maag/darm nieuws