MICE: Mentale Zorg bij Epilepsie

Aurora van de Loo
26 maart 2024
2 min

De resultaten van de Mental Health Intervention for Children with Epilepsy-studie (MICE-studie) zijn veelbelovend. MICE is een modulaire psychologische interventie, ontworpen om veelvoorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jongeren te behandelen. De geïntegreerde aanpak heeft laten zien dat het effectief en veilig is in het behandelen van psychische stoornissen bij deze groep, en werpt nieuw licht op de benadering van gezondheidszorg voor jongeren met chronische aandoeningen.

 

Mentale gezondheidsproblemen komen vaak voor bij kinderen en jongeren met chronische gezondheidsproblemen, maar velen van hen krijgen geen toegang tot op bewijs gebaseerde psychologische behandelingen. Epilepsie is een veelvoorkomende chronische aandoening die bekend staat om een bijzonder hoog percentage samengaande mentale gezondheidsproblemen. Het doel van de studie was om de klinische effectiviteit van geïntegreerde mentale gezondheidsbehandeling voor kinderen en jongeren met epilepsie te evalueren.

Onderzoek

Het betreft hier een multicentrum, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie welke werd uitgevoerd bij deelnemers van 3-18 jaar oud, die epilepsieklinieken bezochten in Engeland en Noord-Ierland. Ze werden willekeurig toegewezen aan de Mental Health Intervention for Children with Epilepsy (MICE) in aanvulling op gebruikelijke zorg, of alleen verbeterde gebruikelijke zorg (controle). Ze voldeden aan de diagnostische criteria voor een veelvoorkomende psychische stoornis

  • MICE is een modulaire psychologische interventie ontworpen om veelvoorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jongeren te behandelen met op bewijs gebaseerde benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie en gedragsmatige opvoedingsstrategieën
  • Gebruikelijke zorg voor psychische stoornissen varieerde per locatie maar omvatte meestal doorverwijzing naar passende diensten

Deelnemers, samen met hun verzorgers en behandelaars, waren niet geblindeerd, maar statistici waren geblindeerd tot het moment van analyse. De primaire uitkomst was de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) zes maanden na willekeurige toewijzing, gerapporteerd door de ouders.

Resultaten

166 deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de MICE-groep en 168 aan de controlegroep.

De resultaten toonden aan dat MICE superieur was aan de verbeterde gebruikelijke zorg bij het verminderen van symptomen van emotionele en gedragsproblemen bij jongeren met epilepsie en mentale gezondheidsstoornissen:

  • Na zes maanden was de gemiddelde SDQ voor de 148 deelnemers in de MICE-groep 17,6 (SD 6,3) en 19,6 (6,1) voor de 148 deelnemers in de controlegroep. Het aangepaste effect van MICE was -1,7 (95% betrouwbaarheidsinterval -2,8 tot -0,5; p=0,0040; Cohens d, 0,3).
  • De MICE-behandeling had een lager percentage ernstige bijwerkingen. 14 (8%) patiënten in de MICE-groep ervoeren ten minste één ernstig ongewenst voorval in vergelijking met 24 (14%) in de controlegroep. 68% van de ernstige ongewenste voorvallen (50 gebeurtenissen) waren opname wegens epileptische aanvallen.

Interpretatie

MICE was superieur aan verbeterde gebruikelijke zorg bij het verbeteren van symptomen van emotionele en gedragsproblemen bij jongeren met epilepsie en veelvoorkomende psychische stoornissen. Dit werpt een nieuw licht op de benadering van de gezondheidszorg voor jongeren met epilepsie en benadrukt de effectiviteit van een geïntegreerde aanpak. De bevindingen benadrukken dus ook de noodzaak om geïntegreerde mentale gezondheidszorg volledig te integreren in de behandeling van epilepsie en dienen als inspiratie voor toekomstige benaderingen in de kindergeneeskunde.

Deel blog:

Referenties

1. Bennet SD, et al. Lancet. 2024: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02791-5