Oorzaak van aanhoudende vermoeidheid bij post-COVID

Aurora van de Loo
16 januari 2024
1 min

Recent onderzoek van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam wijst uit dat de aanhoudende vermoeidheid bij patiënten met post-COVID een biologische oorzaak heeft. Deze ontdekking opent de deur naar gerichtere behandelingen voor deze groep patiënten.

Post-COVID

De meerderheid van de mensen die besmet zijn met het SARS-CoV-2 herstelt binnen enkele weken. Er is echter een kleine groep die post-COVID krijgt. De nasleep van COVID-19 brengt een breed scala aan symptomen met zich mee, maar één symptoom dat steeds vaker naar voren komt, is post-exertionele malaise (PEM).

Bij PEM ervaren mensen extreme vermoeidheid na lichamelijke, cognitieve of emotionele inspanning. Het niveau van inspanning dat PEM teweegbrengt, varieert van persoon tot persoon en is momenteel onbekend. Bij post-COVID patiënten kan zelfs een lichte fysieke inspanning leiden tot langdurige verergering van klachten. Deze PEM, gecombineerd met ernstige vermoeidheid, heeft geleid tot diepgaand onderzoek om de onderliggende biologische mechanismen te begrijpen.

Onderzoek

In het huidige onderzoek werden 25 patiënten en 21 controledeelnemers onderzocht. Bij de patiëntgroep was post-COVID vastgesteld terwijl de controlegroep uit deelnemers bestond die volledig waren hersteld van een milde COVID-19. Allen ondergingen een fietstest tot maximale uitputting van vijftien minuten, wat bij post-COVID patiënten resulteerde in PEM. Voor en na de test werden bloed- en spierweefselmonsters genomen en geanalyseerd.

Resultaten

Er ontstond ernstige spierschade bij patiënten met post-COVID na de fietstest. Er waren significante afwijkingen in het spierweefsel van post-COVID patiënten. Op cellulair niveau constateerden de onderzoekers dat mitochondriën minder efficiënt functioneerden en minder energie produceerden.

Conclusie

De vermoeidheid bij post-COVID patiënten lijkt een duidelijke biologische basis te hebben, zoals aangetoond in dit onderzoek.

Dit opent de weg naar meer doelgerichte behandelingsmogelijkheden. De bevindingen benadrukken het belang van het respecteren van de fysieke grenzen van post-COVID patiënten. Het is belangrijk om op te merken dat iedere patiënt een andere grens heeft waarop PEM optreedt en dat er dus een individuele hersteltherapie moet worden aangemeten.

Met dank aan:
Brent Appelman, arts en PhD-kandidaat Infectieziekten, Amsterdam UMC
Braeden T Charlton, PhD-kandidaat Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
Michèle Van Vugt, Prof. Infectieziekten, Amsterdam UMC
Rob Wüst, Assistant Professor in Fysiologie en Human Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

Deel blog: