Microbioom sperma drastisch veranderd bij mannen met abnormale spermakarakteristieken

Aurora van de Loo
6 februari 2024
1 min

Onlangs is onderzocht hoe het microbioom van sperma gerelateerd is aan veranderingen in spermakarakteristieken. Mannen met abnormale spermamotiliteit vertoonden een overvloed aan een specifieke bacterie in vergelijking met mannen met normale spermamotiliteit. Dit werd ook waargenomen bij mannen met afwijkende spermadichtheid. Deze bevindingen suggereren dat bepaalde micro-organismen een cruciale rol kunnen spelen bij waargenomen verstoringen van spermakarakteristieken, wat mogelijk kan bijdragen aan nieuwe therapeutische benaderingen voor het corrigeren van deze verstoringen en het verbeteren van de mannelijke vruchtbaarheid.

Spermamicrobioom

Mannelijke factor onvruchtbaarheid komt vaak voor en, ondanks de vooruitgang op het gebied van sperma en genetische tests, wordt het nog steeds niet volledig begrepen.1 Eerdere studies wijzen op de cruciale rol van menselijke microbiota bij veel ziekte- en welzijnsomstandigheden.2,3 De etiologie van abnormale sperma-analyse (SA) parameters is niet geïdentificeerd in 30% van de gevallen; onderzoeken met betrekking tot het spermamicrobioom kunnen deze kloof overbruggen.1

Onderzoek

In dit onderzoek is de relatie tussen het spermamicrobioom en veranderingen in spermaparameters geanalyseerd. In totaal werden 73 mannen geïncludeerd in de studie. Mannen die zich presenteerden voor vruchtbaarheidsevaluatie of consultatie voor vasectomie met bewezen biologisch vaderschap werden geïncludeerd. Deelnemers werden vervolgens ingedeeld in van tevoren gedefinieerde groepen: Mannen met normale spermadichtheid en motiliteit op SA versus mannen met minstens één afwijking in spermadichtheid of motiliteit op SA. SA, next-generation sequencing en differentiële abundantie-testen met gebruik van de Analysis of composition of Microbiota with Bias Correction (ANCOM-BC) werden uitgevoerd.1

Resultaten

Mannen met abnormale spermamotiliteit (N=27) vertoonden een hogere overvloed aan Lactobacillus iners dan mannen met normale spermamotiliteit (N=46), respectievelijk gemiddeld 9,4% versus 2,6% (p=0,046). Mannen met een abnormale spermadichtheid (N=20) vertoonden een hogere abundantie van Pseudomonas stutzeri (2,1% vs 1,0%; p=0,024) en Pseudomonas fluorescens (0,9% vs 0,7%; p=0,010), maar een lagere abundantie van Pseudomonas putida (0,5% vs 0,8%; p=0,020), vergeleken met degenen met normale spermadichtheid (N=53).1

Conclusie

De resultaten suggereren dat een kleine groep micro-organismen mogelijk een cruciale rol speelt bij waargenomen verstoringen van SA-parameters. Vooruitgang in het begrip van het spermamicrobioom kan mogelijk bijdragen aan nieuwe therapeutische mogelijkheden voor het corrigeren van beperkingen in spermaparameters en het verbeteren van mannelijke vruchtbaarheid.1

Deel blog:

Referenties

1. Osadchiy V, et al. Sci Rep. 2024; https://doi.org/10.1038/s41598-024-51686-4
2. Osadchiy V, et al. Curr. Sex Health Rep. 2020; https://doi.org/10.1007/s11930-020-00273-5
3. Osadchiy V, et al. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2019; https://doi.org/10.1016/j.cgh.2018.10.002