Huisarts

Huisarts

Infectieziekten
Een nieuwe antibioticaklasse ontdekt voor resistente bacterie
Inleiding Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB) heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot een belangrijk pathogeen met beperkte behandelopties. Er is in meer dan 50 jaar geen nieuwe antibiotische chemische klasse met werkzaamheid tegen A. baumannii geïntroduceerd.1 De bacterie gedijt in medische omgevingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, waarbij mensen met katheters, beademingsapparatuur of postoperatieve wonden het meeste risico […]

Aanbevolen

'Europese plannen medicijnwetgeving slecht voor gezondheid en innovatie'
Databescherming Knelpunt is dat de EU-plannen essentiële basisvoorwaarden voor innovatie tegengaan. Denk daarbij aan de voorgenomen verlaging van dat...
Voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten
Zelfstandig voorschrijven De Verenigde Staten staan al geruime tijd voor een groeiend probleem: een tekort aan huisartsen. Er is echter hoop in de vor...

Huisarts nieuws

Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen
rijksoverheid.nl
‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Door krachtige samenwerken wordt de organisatie van de eerstelijnszorg vernieuwd en versterkt. Zo zal ook de eerstelijnszorg in 2030 gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.
Politiek Café: vertrouwen is het sleutelwoord
lhv.nl
Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café dat de Eerstelijnscoalitie organiseerde op 7 februari. Tweede Kamerleden, zorgaanbieders en stakeholders gingen met elkaar in gesprek en verkenden de mogelijkheden. “Er moet iets gebeuren anders kunnen we in de toekomst niet meer de zorg leveren die nodig is.”

Log in met Medi-Access om meer nieuws te zien

Inloggen Aanmelden