Amsterdam UMC wil 1,5 miljoen vrouwen gezonder door de overgang krijgen

Aurora van de Loo
16 april 2024
2 min

Door de overgang hebben veel vrouwen last van opvliegers, slecht slapen of een grotere kans op osteoporose. Verzuim op het werk ligt soms op de loer. Amsterdam UMC leidt een groot onderzoek om vrouwen gezonder door de overgang te krijgen.

Peter Bisschop, hoogleraar Klinische Endocrinologie bij Amsterdam UMC, leidt hiertoe het MenoPause Consortium de komende acht jaar: ‘Met dit onderzoek willen we bijvoorbeeld cognitieve gedrags- en leefstijlinterventies in zorg- en behandelplannen introduceren. Ook willen we kunnen voorspellen welke vrouwen meer risico lopen op diabetes en hart- en vaatziekten en osteoporose om deze groep vrouwen beter te kunnen behandelen en ziekte te voorkomen.’ Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot meer gezonde en productieve jaren voor alle vrouwen in de overgang. ‘Wij zien een samenleving voor ons waarin elke vrouw, in elke fase van haar leven, optimaal kan leven en deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken willen we de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen voor de ruim 1,5 miljoen vrouwen in Nederland die in de overgang zitten.’

Bij elkaar komen

Dorenda van Dijken, gynaecoloog en voormalig voorzitter van de Dutch Menopause Society: ‘Dit onderzoek is mogelijk met de 9,4 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). We hopen vrouwen in de overgang gezondere levensjaren te geven.’ Van Dijken vertelt dat artsen, onderzoekers, leefstijldeskundigen en vrouwen die in de overgang zitten voor het onderzoek bij elkaar komen. Samen brengen zij de gevolgen van de overgang precies in kaart voor verschillende groepen vrouwen. Ook zoeken ze uit hoe de gevolgen van de overgang het best te voorkomen zijn.

Slaap, gezondheid en werk

Het consortium onderzoekt drie thema’s: “Slaap en Mentale Gezondheid”, “Lichamelijke Gezondheid” en “Werk”. Ongeveer de helft van de vrouwen in de overgang ervaart problemen met inslapen, wordt ’s nachts wakker en komt dan niet meer in slaap. Ook slapen de vrouwen slechter door opvliegers en nachtzweten. Vier op de vijf vrouwen heeft hier ooit tijdens de overgang last van. Door gebrek aan slaap lopen vrouwen meer risico op het ontwikkelen van een depressie. Ook hebben zij een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en osteoporose. Bisschop: ‘We willen begrijpen waarom deze stoornissen ontstaan. Met die kennis willen we, liefst preventieve, interventies op maat ontwikkelen. Deze stoornissen hebben ook effect op het werkzame leven van deze vrouwen.’

Overgangsklachten en werk

Eén op de drie werkende vrouwen in de overgang ervaart een negatieve invloed van overgangsklachten op hun werk. Vrouwen met veel overgangsklachten voelen zich minder goed in staat om te werken, zijn vaker uitgeput na een werkdag en melden zich vaker ziek. Van Dijken: ‘Het is nog onvoldoende bekend welke overgangsklachten tot verzuim leiden en welke vrouwen een verhoogd risico hebben op problemen. We gaan dit uitzoeken.’ Bisschop voegt toe: ‘En we gaan ook naar werkgevers toe.’ Het consortium wil antwoord krijgen op de vraag hoe werkende vrouwen rond de overgang zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden op de werkplek.

Weg met het taboe

Van de 9,4 miljoen euro komt ook geld beschikbaar voor een campagne in samenwerking met Women Inc. De campagne moet de overgang beter bespreekbaar maken in de maatschappij. ‘Opdat we de overgang als normaler zien en het een minder groot taboe wordt’, besluit Bisschop.

Persbericht

Dit is een persbericht van Amsterdam UMC.

Deel blog: