Een nieuwe antibioticaklasse ontdekt voor resistente bacterie

Aurora van de Loo
23 januari 2024
1 min

In een onderzoek van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam is een veelbelovende ontdekking gedaan met betrekking tot carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB). De onderzoekers identificeerden een nieuwe klasse antibiotica die een krachtige antibacteriële werking vertoont tegen deze resistente bacterie. Deze ontdekking opent deuren naar een veelbelovend behandelingsparadigma voor patiënten met invasieve infecties door CRAB, waarvoor de huidige behandelopties tekortschieten.

Inleiding

Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB) heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot een belangrijk pathogeen met beperkte behandelopties. Er is in meer dan 50 jaar geen nieuwe antibiotische chemische klasse met werkzaamheid tegen A. baumannii geïntroduceerd.1 De bacterie gedijt in medische omgevingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, waarbij mensen met katheters, beademingsapparatuur of postoperatieve wonden het meeste risico lopen op infecties.2

In het hier beschreven onderzoek wordt een nieuwe klasse antibiotica onderzocht die veelbelovende resultaten laat zien in de strijd tegen deze resistente bacterie.

Onderzoek en resultaten

A. baumannii is een Gram-negatieve bacterie, wat betekent dat deze wordt beschermd door binnenste en buitenste membranen, wat behandeling bemoeilijkt.2 Tethered macrocyclic peptides (MCP) is een term die verwijst naar een specifieke klasse van moleculen die zijn ‘getetherd’ of verbonden op een manier die hun effectiviteit vergroot. Hiervan is zosurabalpin (RG6006) een afgeleide. Het interfereert met het lipopolysaccharide-transportmechanisme van de bacterie. Dit heeft ernstige gevolgen voor de bacteriële celwand, omdat lipopolysacchariden normaal gesproken nodig zijn om de structuur van de celwand te behouden.1

Zosurabalpin vertoonde effectieve behandeling van zeer resistente CRAB-isolaten in vitro.1 Zosurabalpin veroorzaakt ophoping van lipopolysacchariden binnen de bacteriële cel. Deze accumulatie leidde tot celsterfte en aanzienlijke vermindering van bacteriële niveaus bij muizen met door CRAB veroorzaakte longontsteking. Het voorkwam ook de dood van muizen met sepsis veroorzaakt door de bacterie.2

Conclusie

De ontdekking van de tethered MCP-klasse, gericht op het lipopolysaccharide-transportmechanisme, opent nieuwe perspectieven in de strijd tegen antibioticumresistentie. Zosurabalpin vertoont aanzienlijk potentieel om de dringende bedreiging van invasieve, resistente Acinetobacter-infecties aan te pakken. Deze ontdekking benadrukt de noodzaak van continue monitoring van opkomende antibioticaresistentie en het belang van innovatie in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.1 De onderzoekers geven aan dat de benadering die wordt gebruikt om de groei van Acinetobacter te remmen, ook zou kunnen helpen bij andere moeilijk te behandelen bacteriën zoals E. coli.2

Deel blog: