Onderzoek vrouwengezondheid toont alarmerende cijfers

Aurora van de Loo
21 mei 2024
3 min

Het merendeel van de vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten heeft deze al langer dan vijf jaar en twee derde zegt niet de zorg te krijgen die nodig is. Dat blijkt uit de enquête van Stichting Voices for Women. De reguliere geneeskunde is overwegend gericht op mannen, terwijl het vrouwenlichaam anders ziek wordt. Al twee jaar pleit Stichting Voices for Women voor verbetering van de gezondheidszorg voor vrouwen.

Alarmerende resultaten

Stichting Voices for Women presenteert nieuwe cijfers van de enquête die zij in 2022 heeft uitgezet. Zo’n 2.500 vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten hebben inmiddels de vragenlijst ingevuld. ‘De resultaten zijn veelzeggend’, stelt oprichtster Mirjam Kaijer. ‘Ruim 90% van de vrouwen loopt langer dan een jaar met onverklaarde klachten, voor bijna 60% geldt zelfs langer dan vijf jaar’. Uit het onderzoek komt naar voren dat 60% uiteindelijk een diagnose heeft gekregen, maar ruim 70% twijfelt aan de juistheid daarvan. Ook geeft een kleine 70% van de respondenten aan zich niet gehoord te voelen bij de huisarts en ook niet bij de doorverwezen specialist.

Hoge kosten door genderongelijkheid

Kaijer: ‘Nog steeds is onvoldoende bekend dat vrouwen anders ziek worden dan mannen, terwijl 80% van de patiënten met onverklaarde klachten vrouw is.’ Door gebrek aan kennis van het vrouwenlichaam worden klachten en ziektes niet herkend, onjuist of laat gediagnosticeerd. Daardoor krijgen vrouwen veelal niet de juiste behandeling. ‘De beschuldigende vinger gaat vaak naar artsen, maar ook hulpverleners zijn de dupe van een groot kennishiaat. Vrouwen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en dit leidt tot hoge kosten’, vervolgt Kaijer. Dat het medische systeem gebaseerd op genderongelijkheid de EU-lidstaten 750 miljard euro kost, bleek al uit een recent gepresenteerd onderzoek aan het Europees Parlement, waar Voices for Women ook spreker was. In het onderzoek kwam naar voren dat naast de vele artsen bezoeken ook de impact op de economie bijdraagt aan deze miljarden. De gevolgen van het eeuwenlang normaliseren van vrouwelijk leed.

Groeiend draagvlak

Al eerder luidde de stichting de klok met een petitie, die bijna 60.000 keer is ondertekend, en lanceerde ook een meldpunt. Met de petitie en de verhalen die dagelijks binnenkomen bij de stichting heeft Voices for Women in september 2022 bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor een heel groot maatschappelijk probleem. Het aantoonbare leed heeft nog niet geleid tot een grote inhaalslag, al zien we wel dat steeds meer zorgverleners zich ook aansluiten bij de stichting.

‘Er moet meer mét de vrouwen worden gesproken bij de beleidsmakers, in plaats van over de vrouwen. Juist van de ervaringsdeskundigen kunnen we leren.’ Stichting Voices for Women geeft deze grote groep vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten een gezicht en biedt ze erkenning en een stem.

De enquête uitslagen laten zien dat menig vrouw heel lang met onverklaarde gezondheidsklachten rondloopt en hierdoor een groter beroep doet op de huisartsen. ‘Vrouwen worden vaak gelabeld als draaideurpatiënten omdat ze steeds terugkomen bij de huisarts. Hierdoor ontstaat een gefrustreerde situatie voor beide kanten. Er is een kennishiaat met betrekking tot vrouwen en onverklaarde klachten en deze vrouwen kunnen naar niemand anders toe. Dit is een enorme belasting voor de eerstelijnszorg. Daarom is er meer onderzoek nodig en ook een platform voor deze doelgroep, zodat zij met hun verhalen bij anderen terechtkunnen. Ook huisartsen kunnen hiervan leren. Vrouwen willen dat er naar ze geluisterd wordt maar de consulten zijn kort. Het is een lastige situatie voor huisartsen, en dit delen ze ook met ons.’

25 mei: Eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid

De stichting vindt het tijd voor “een volgende grote stap’’ en lanceert op Internationale Vrouwendag de eerste Nationale Dag van de Vrouwengezondheid in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Deze dag wordt een jaarlijks terugkerend, verbindend evenement, waarbij ervaringsdeskundigen en medisch specialisten aan het woord komen. ‘Het is noodzakelijk en mogelijk het begin van een belangrijke kentering in de vrouwengeneeskunde’, zegt Mirjam Kaijer. ‘Wij gaan net zo lang door totdat elke vrouw de juiste medische zorg krijgt.’

Klik voor meer informatie over de Dag van de Vrouwengezondheid op www.dagvandevrouwengezondheid.nl of www.voicesforwomen.nl

Persbericht

Dit is een persbericht van de-eerstelijns.nl.

Deel blog: