COVID

COVID

COVID
Oorzaak van aanhoudende vermoeidheid bij post-COVID
Post-COVID De meerderheid van de mensen die besmet zijn met het SARS-CoV-2 herstelt binnen enkele weken. Er is echter een kleine groep die post-COVID krijgt. De nasleep van COVID-19 brengt een breed scala aan symptomen met zich mee, maar één symptoom dat steeds vaker naar voren komt, is post-exertionele malaise (PEM). Bij PEM ervaren mensen […]