Oncologie

Oncologie

Non-Hodgkin lymfoom (NHL) na niertransplantatie
Non-Hodgkin lymfoom Non-Hodgkin lymfoom (NHL) dat zich ontwikkelt na niertransplantatie behoort tot de post-transplantatie lymfoproliferatieve aandoeningen (PTLD).1 In vergelijking met volwassenen hebben pediatrische PTLD-patiënten verschillende kenmerken met betrekking tot incidentie en presentatie. Terwijl in de algemene bevolking de incidentie van NHL toeneemt met de leeftijd, is de incidentie in de transplantatiepopulatie het hoogst bij jonge kinderen.2,3 […]