Allergie

Allergie

Allergie
Gekookte pinda’s ter behandeling van pinda-allergie
Het gebruik van orale immunotherapie ter behandeling van een pinda-allergie blijft controversieel.1 In een eerdere studie bleek dat het de kans op het slagen voor een voedseluitdaging significant verhoogde. Het leidde echter ook tot een verhoogd risico op anafylaxie, frequentie van anafylaxie en het gebruik van epinefrine.2 Veiligere behandelingen, die rigoureus zijn getest in gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, zijn noodzakelijk […]