Psychotische stoornissen

Psychotische stoornissen

Sekseverschillen bij de associatie tussen TRS en IL-6-spiegels
Fenotypen Eerdere studies toonden aan dat patiënten met TRS mogelijk hogere IL-6 niveaus hebben in vergelijking met gezonde mensen en patiënten die reageren op behandeling. Studies naar IL-6 niveaus bij TRS vergelijken daarbij voornamelijk patiënten met gezonde controles. IL-6 wordt echter beschouwd als een cytokinemarker van schizofrenie, en verhoogde IL-6-spiegels zijn gevonden in verschillende fenotypen […]