Kennis over hormonale veranderingen bij vrouwen kan diabetesbeleid verbeteren

Aurora van de Loo
5 september 2023
2 min

Door verschillende hormonale veranderingen is diabetesmanagement bij vrouwen complexer dan bij mannen. Dit werd verder uitgelegd door een spreker op de jaarlijkse bijeenkomst van de Association of Diabetes Care and Education Specialists.

Nazli Parast, een verpleegkundige en gecertificeerde diabeteseducator, merkte een grote kloof op in het beheer van diabetes tussen vrouwen en mannen. Zij geeft aan dat het belangrijk is om de specifieke risicofactoren van vrouwen te begrijpen om een betere klantgerichte zorg te kunnen bieden. Een literatuurstudie is toen uitgevoerd om de behoefte te beoordelen, in de hoop onderzoek te kunnen doen op dit gebied om vrouwen, hun diabetesmanagement en cardiovasculaire gezondheid te helpen ondersteunen.

Uitdagingen

Volgens Parast is het niet voldoende om alleen vrouwen op te nemen in onderzoeken, omdat vrouwen op verschillende momenten in hun leven met andere uitdagingen te maken hebben voor, tijdens en na de zwangerschap en menopauze. Dit betekent ook dat er andere veranderingen in diabetesmanagement optreden dan bij mannen.

Vrouwen zouden, in vergelijking met mannen, meer geslacht specifieke diabetesrisicofactoren hebben. Dat zijn onder andere meer lichamelijke inactiviteit, gewichtstoename door zwangerschap en polycysteus ovariumsyndroom, en een sterker verband tussen obesitas en diabetes bij premenopauzale vrouwen, vroegtijdige menopauze en premature ovariële insufficiëntie. Bovendien verhoogt zwangerschapsdiabetes het levenslange risico op diabetes type 2 en onafhankelijk daarvan het risico op hart- en vaatziekten.

Hormonaal

Vrouwen met diabetes hebben vaak meer te managen dan mannen met diabetes: een hoger risico op hartaandoeningen en andere diabetesgerelateerde complicaties; een hoger risico op gist- en urineweginfecties; problemen met glycemisch beheer door hormonale veranderingen voor en tijdens de menstruatie; verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties bij diabetes; en onvoorspelbare verhogingen en verlagingen in glucose als gevolg van verminderde oestrogeen tijdens de premenopauze en menopauze.

Het begrijpen van de uitdagingen die vrouwen doormaken en oplossingen aandragen - of het nu gaat om specifieker en gerichter medicatiebeheer of aanpassing van hun levensstijl of coaching – zou volgens Parast helpen om hun streefdoel te bereiken.

Cardiovasculair

Diabetesbeheer kan ook een enorme impact hebben op het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid, specifiek bij vrouwen.

Bij vrouwen verhoogt diabetes het risico op een myocardinfarct met een factor drie tot zeven vergeleken met een factor twee tot drie bij mannen. Vrouwen met diabetes hebben ook een 58% hoger risico op coronaire hartziekten en een 13% hoger risico op sterfte door alle oorzaken vergeleken met mannen. Vergeleken met vrouwen zonder diabetes hebben vrouwen met diabetes type 1 een vier keer zo hoog risico en vrouwen met diabetes type 2 een twee keer zo hoog risico op een totale beroerte. Het risico op hartfalen is ook hoger bij vrouwen met diabetes vergeleken met mannen met diabetes.

Key-messages en conclusie

  • Vrouwen hebben meer risicofactoren voor diabetes, specifiek zijn voor hun geslacht, in vergelijking met mannen
  • Vrouwen met diabetes moeten meer managen door hormonale veranderingen tijdens hun leven

Parast concludeert dat er meer diepgaand onderzoek nodig is naar hoe het diabetesbeheer bij vrouwen moeten worden benaderd en hoe het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen kan worden verminderd.

Deel blog: