Therapietrouw in het verleden en nu

Aurora van de Loo
31 januari 2023
1 min

Medicatietrouw is een belangrijke factor bij het handhaven en verbeteren van de gezondheid, hoewel het adherentieniveau hiervan vaak suboptimaal is. In een recent onderzoek is gekeken hoe eerdere therapietrouw een rol speelt bij inschatting van toekomstige therapietrouw.

Medicatietrouw is belangrijk om de gezondheid te verbeteren en negatieve gezondheidsresultaten te voorkomen. Ook drukt het de zorgkosten. Het begrijpen van therapietrouwgedrag van een patiënt in het verleden is van belang om toekomstig therapietrouwgedrag te begrijpen. In de huidige studie wordt bekeken hoe groot de rol van medicatietrouw is bij het inschatten van toekomstige therapietrouw voor onderhoudsmedicatie.

Onderzoeksmethode

Het therapietrouwgedrag van 53.709 personen werd geanalyseerd. De deelnemers waren continue ingeschreven in, door de werkgever gesponsorde, gezondheidsplannen. Deze studie richtte zich op cohorten van verzekerden die recepten invulden voor drie verschillende soorten medicatie: lipidenverlagende medicijnen, antihypertensiva en orale antidiabetesmedicatie.

De mate van overdracht van therapietrouw van het ene kwartaal op het andere werd bepaald. Er werd gecorrigeerd voor waargenomen en niet-waargenomen heterogeniteit en kenmerken van de deelnemers. De rol van de eerste waarneming van therapietrouw op de waarschijnlijkheid van toekomstige therapietrouw werd ook geanalyseerd.

Onderzoeksresultaten

Als verzekerden in het vorige kwartaal medicatietrouw waren, bleven ze dat in 80% van de gevallen ook in het huidige kwartaal. En de personen die in het vorige kwartaal medicatieontrouw waren, bleven in meer dan 75% van de gevallen ontrouw. Bij therapietrouw in het eerste en vorige kwartaal nam de voorspelde therapietrouw aanzienlijk toe. De gevonden patronen waren vergelijkbaar voor de drie onderzochte cohorten van verzekerden.

Conclusie

Therapietrouw in het voorgaande kwartaal is geassocieerd met therapietrouw in het huidige kwartaal. Bovendien speelt therapietrouw in het begin een rol bij het voorspellen van toekomstig therapietrouwgedrag.

Implicaties

Bij het voorspellen van therapietrouw moet rekening worden gehouden met voorafgaand therapietrouwgedrag. De resultaten suggereren dat interventies die patiënten op enig moment in hun behandelingstraject tot therapietrouw bewegen, in de toekomst tot een betere algemene therapietrouw kunnen leiden.

Referentie

  1. Gibson TB, et al. Lee SHR, et al. J Manag Care Spec Pharm, 2022; https://doi.org/10.18553/jmcp.2022.28.12.1392

Deel blog: