Onderzoek naar superbacteriën op de spoedeisende hulp

Aurora van de Loo
10 oktober 2023
2 min

Enterobacterales zijn gramnegatieve bacteriën en belangrijke veroorzakers van infecties binnen ziekenhuizen. De opkomst van enzymen die een groot aantal antimicrobiële stoffen kunnen hydrolyseren, heeft geleid tot een algemene toename van antimicrobiële resistentie. Een overvolle spoedeisende hulp (SEH) kan het risico op overdracht van carbapenem-resistente Enterobacterales (CRE) verhogen. In het huidige onderzoek is gekeken of een interventie de verspreiding van de zogenaamde superbacteriën in een ziekenhuis kan beïnvloeden.

Onderzoek

De onderzoekers hebben gekozen voor een quasi-experimentele studie. Het onderzoek werd uitgevoerd op een SEH van een tertiair academisch ziekenhuis in Brazilië met 800 bedden. Het onderzoek werd verdeeld in twee fasen (fase 1:baseline en fase 2: interventie) om de impact van een interventie op het aantal besmettingen te onderzoeken. Daarnaast werden risicofactoren voor CRE-kolonisatie geïdentificeerd. In beide fasen voerde men een universele screening uit met een snelle moleculaire test en een (rectale) kweek.

Tijdens fase 1 werden de screeningsresultaten niet gerapporteerd. Contactvoorzorgsmaatregelen (contact precautions; CP) werden uitgevoerd bij patiënten op basis van gegevens over eerdere kolonisatie of infectie met multiresistente organismen. Als onderdeel van de standaard SEH-zorg werden patiënten die langer dan 24 uur op de SEH verbleven opgenomen en op brancards en bedden geplaatst die dichtbij elkaar in hallen en gangen stonden. Dit, in afwachting van overplaatsing naar een definitieve afdeling. Verder werden alleen CP uitgevoerd bij patiënten waarvan bekend was dat ze gekoloniseerd waren door multiresistente organismen. Deze fase werd uitgevoerd om de prevalentie en incidentie van CRE-gekoloniseerde patiënten op de SEH te bepalen.

Tijdens de interventie werden bij alle patiënten, bij binnenkomst op de SEH, universele empirische CP en respiratoire voorzorgsmaatregelen uitgevoerd. Het resultaat van de CRE-screening werd gerapporteerd; patiënten die positief testen op de superbacterie werden voor de rest van hun verblijfsduur geïsoleerd. In de interventiefase waren de resultaten ook beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem. Er werd gekeken of het besmettingspercentage lager werd naar aanleiding van de interventie.

Patiënten werden opnieuw gescreend wanneer ze langer dan zeven dagen op de SEH verbleven of wanneer ze werden overgeplaatst naar een intensive-careafdeling.

Resultaten

In totaal werden 845 patiënten geïncludeerd: 342 in baseline (2020) en 503 in interventie (2022). Kolonisatie, zowel wanneer bepaald door middel van kweek als moleculaire test, was vergelijkbaar tussen fase 1 en fase 2 bij opname (4% vs 3%, p=0,51).

Het besmettingspercentage tijdens het verblijf op de SEH daalde van 4,6% tijdens baseline (11/241) naar 1,2% (5/416) tijdens de interventie (p=0,06). Het totale antimicrobiële gebruik daalde van fase 1 naar fase 2 (respectievelijk van 804,04 gedefinieerde dagelijkse doses [DDD]/1000 patiënten naar 394,29 DDD/1000 patiënten). Een verblijfsduur van meer dan twee dagen op de SEH was een risicofactor voor CRE-besmetting (beide fases, minder dan 2 dagen op de SEH vergeleken met meer dan 2 dagen; p=0,01).

Conclusies

Vroege empirische CP en snelle identificatie van patiënten met een CRE-kolonisatie verminderen kruisoverdracht op de SEH. Het resultaat was echter net niet significant en verdient verder onderzoek. Een verblijf van meer dan twee dagen op de betreffende afdeling was een risicofactor. De onderzoekers concluderen dan ook dat het noodzakelijk is om patiënten binnen maximaal twee dagen van de SEH te verwijderen.

Overvolle SEH's zijn een probleem voor de volksgezondheid in veel landen over de hele wereld. Er zijn verschillende redenen voor overvolle ziekenhuizen die verband houden met de lokale gezondheidszorgsystemen en het operationeel beheer binnen de instelling. In het betreffende ziekenhuis waren bijvoorbeeld onvoldoende bedden en moesten patiënten op brancards in de hallen wachten. In het algemeen komt dit in Nederland misschien niet of minder vaak voor, maar bij bijzondere omstandigheden –  COVID-19 – kan ook in Nederland sprake zijn van overvolle SEH’s of een beddentekort.

Deel blog: