Neusspray voor therapieresistente depressie

Aurora van de Loo
31 oktober 2023
1 min

Bij therapieresistente depressie (TRD) is het percentage patiënten met remissie laag en het percentage met terugval hoog. De werkzaamheid en veiligheid van esketamine neusspray in vergelijking met quetiapine tabletten met verlengde afgifte, beide in combinatie met doorlopende behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of een serotonine-norepinefrineheropnameremmer (SNRI), bij patiënten met TRD zijn onbekend. Dit is recentelijk onderzocht.

TRD

Therapieresistente depressie (TRD) is gewoonlijk gedefinieerd als een gebrek aan respons op twee of meer opeenvolgende behandeltrajecten tijdens een depressieve episode. Ondanks herhaalde therapeutische pogingen blijven de depressieve symptomen van deze patiënten bestaan.

Onderzoek

Het betreft hier een open-label, enkelblind (met beoordelaars die niet op de hoogte zijn van de groepstoewijzingen), multicenter, fase 3b, gerandomiseerd, actief-gecontroleerd onderzoek. Volwassen patiënten (met TRD) werden behandeld met flexibele doses esketamine neusspray (esketamine-groep) of quetiapine tabletten met verlengde afgifte (quetiapine-groep), beide in combinatie met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of een serotonine-norepinefrineheropnameremmer (SNRI).

Het primaire eindpunt was remissie, gedefinieerd als een score van 10 of minder op de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), in week 8 (scores variëren van 0 tot 60, waarbij hogere scores duiden op een ernstigere depressie). Het belangrijkste secundaire eindpunt was geen terugval tot week 32 na remissie op week 8. Alle patiënten werden geïncludeerd in de analyse; patiënten die stopten met de behandeling werden beschouwd als patiënten met een ongunstige uitkomst (zij werden gegroepeerd met patiënten die geen remissie hadden of een terugval).

Resultaten

In totaal 336 patiënten toegewezen aan de esketaminegroep en 340 aan de quetiapinegroep.

  • Primaire eindpunt: Bij meer patiënten in de esketaminegroep dan in de quetiapinegroep (91 van 336 patiënten [27,1%] vs. 60 van 340 patiënten [17,6%]) was sprake van remissie op week 8 (p=0,003).
  • Secundaire eindpunt: In de esketaminegroep was, vergeleken met de quetiapinegroep, ook minder terugval tot week 32 na remissie op week 8 (73 van 336 patiënten [21,7%] vs. 48 van 340 patiënten [14,1%] hadden geen terugval).
  • Follow-up: Gedurende 32 weken follow-up waren het percentage patiënten met remissie, het percentage patiënten met een behandelingsrespons en de verandering in de MADRS-score ten opzichte van de uitgangswaarde in het voordeel van esketamine neusspray.
  • Ongewenste effecten (Adverse Events): De bijwerkingen waren consistent met de vastgestelde veiligheidsprofielen van de behandelingen.

Conclusie

Bij patiënten met therapieresistente depressie was esketamine neusspray plus een SSRI of SNRI superieur aan quetiapine met verlengde afgifte plus een SSRI of SNRI.

Deel blog: