Heupairbags verlagen incidentie heup- en bekkenfracturen bij ouderen

Aurora van de Loo
23 augustus 2022
1 min

Heup- en bekkenfracturen als gevolg van een val komen vaak voor bij oudere volwassenen. Een onderzoek, uitgevoerd door Dr. Banne Nemeth en zijn team, keek naar de impact van heupairbags op valincidenten en resulterende fracturen. Dit zijn heupairbags ontworpen om de val op te vangen. Het onderzoek is gepubliceerd in BMC Geriatrics.

 

Naar schatting valt een derde van alle patiënten in de leeftijd van > 65 jaar elk jaar, en de helft daarvan valt herhaaldelijk. ‎Als men ouder wordt, neemt de kans op een heup- of bekkenfractuur toe. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals invaliditeit.

De heupairbag

In de huidige pilotstudie is gebruik gemaakt van de Wolk heupairbag. De gebruikte variant is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Het bestaat uit een gordel met twee airbags aan elke kant voor de linker- en rechterheup, die gemakkelijk onder elk type kleding kan worden gedragen. De heupairbag bevat sensoren die de bewegingen van de drager en diens positie ten opzichte van de vloer meten. Een computer in het apparaat kan hiermee detecteren wanneer iemand valt wat resulteert in het opblazen van heupairbag aan de linker- of de rechterkant van de drager. De heupairbag zou een belangrijke stap in het voorkomen van letsel bij ouderen kunnen zijn.

Onderzoek

Het betreft hier een retrospectief onderzoek met 969 oudere deelnemers. Deze deelnemers woonden in instellingen voor langdurige zorg. Belangrijkste uitkomstmaten waren het optreden van valincidenten en heup-, bekken- en andere fracturen.

Resultaten

De resultaten waren positief en toonden 45% afname van heup- en bekkenfracturen. Er was geen afname van andere fracturen tijdens de onderzoeksperiode. Het aantal vallen zelf nam met 12% af.

Conclusie

De heupairbag lijkt een veilig en effectief middel te zijn om valletsel bij ouderen te voorkomen. Na invoering van de heupairbag werd een vermindering van de incidentie van heup- en bekkenfracturen gezien bij oudere patiënten die in langdurige zorginstellingen verbleven. Meer onderzoek in de vorm van een klinische trial is noodzakelijk om de ware effectiviteit van deze interventie te bepalen.

Met dank aan Dr. Banne Nemeth, Orthopedisch Chirurg in opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Referenties

  1. Nemeth B, et al. BMC Geriatrics. 2022;https://doi.org/10.1186/s12877-022-03221-1
  2. Wolkairbag.com [afbeelding]

Deel blog: