Bio-elektronische pijnbehandeling na keizersnede

Aurora van de Loo
12 december 2023
1 min

Een recent klinisch onderzoek, gepubliceerd in JAMA, heeft het effect van een niet-invasieve bio-elektronische behandeling op pijn na een keizersnede onderzocht. Het onderzoek toont veelbelovende resultaten in het verminderen van opioïdengebruik na een keizersnede. Deelnemers die behandeld werden met het zenuwstimulatieapparaat, als aanvulling op standaard postoperatieve pijnmedicatie, gebruikten 47% minder opioïden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en kregen bij ontslag minder opioïden voorgeschreven in vergelijking met de placebogroep.

Pijnbestrijding

Een keizersnede, de meest voorkomende grote chirurgische ingreep in de Verenigde Staten, gaat vaak gepaard met het gebruik van opioïden voor postoperatieve pijnbestrijding. Dit draagt bij aan het groeiende probleem van opioïde-afhankelijkheid en -misbruik. In het huidige onderzoek is gekeken of het toevoegen van een niet-invasieve bio-elektronische behandeling aan multimodale analgesieprotocollen het opioïdengebruik verminderde, zonder concessies te doen aan pijnbestrijding.

Onderzoek

Er werden 134 deelnemers die een keizersnede hadden ondergaan, geïncludeerd. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een behandelgroep met hoogfrequente (20.000 Hz) elektrische stimulatie (functional device) of een placebogroep (sham device).

Beide groepen ontvingen gedurende de eerste 20 tot 30 uur postoperatief drie toepassingen op de incisieplaats (niet werkzaam bij de placabogroep). Elke behandeling duurde in totaal twaalf minuten. Op dag twee na de operatie vulden deelnemers de Brief Pain Inventory (BPI) in; een numerieke schaal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn betekent en 10 de ergst denkbare pijn is in de afgelopen 24 uur.

Beide groepen ontvingen standaardzorg, inclusief geplande niet-opioïde pijnstillers en opioïde pijnstillers naar behoefte, zoals bepaald door het klinische team. Ontslag was op dag drie. Ongeveer zes weken na ontslag werd het aantal opioïden bijvulvoorschriften geëvalueerd.

Resultaten

De deelnemers die de functionele behandelingen ontvingen, gebruikten aanzienlijk minder opioïden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en ontvingen minder opioïdevoorschriften bij ontslag, ten opzichte van de placebogroep. Bovendien vertoonden ze vergelijkbare niveaus van pijn (BPI score > 4, p=0,43).

Deze resultaten wijzen erop dat het gebruik van een hoogfrequent elektrisch stimulatieapparaat, als onderdeel van multimodale analgesie na een keizersnede, het gebruik van opioïden kan verminderen zonder concessies te doen aan pijnbestrijding.

Conclusie

Dit onderzoek suggereert dat niet-invasieve bio-elektronische behandeling een effectieve strategie kan zijn om het opioïdengebruik na een keizersnede te verminderen. Verdere implementatie van deze benadering in de klinische praktijk zou kunnen bijdragen aan het verminderen van het risico op opioïde-gerelateerde complicaties en het verbeteren van de postoperatieve ervaring voor moeders die een keizersnede ondergaan. Meer onderzoek hiernaar is noodzakelijk.

Deel blog: