Baby's korter in ziekenhuis dankzij orale antibioticatherapie

Aurora van de Loo
13 september 2022
2 min

Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat de opnameduur in het ziekenhuis van een pasgeborene met een mogelijke bacteriële infectie verkort kan worden. Hiervoor moet dan de antibiotica niet via het infuus, maar oraal worden toegediend. Dit is gunstig voor de ouders, de druk op ziekenhuizen en de zorgkosten.

Overschakelen van intraveneuze (IV) antibioticatherapie naar orale (OR) antibioticatherapie bij pasgeborenen wordt nog niet toegepast vanwege onzekerheden over blootstelling en veiligheid. Nederlandse onderzoekers hebben daarom de werkzaamheid en veiligheid beoordeeld van een vroege overschakeling van IV naar OR-antibiotica in vergelijking met een volledige IV-antibioticakuur bij pasgeborenen met een waarschijnlijke bacteriële infectie.1

Onderzoek

In deze multicentrische, gerandomiseerde, klinische trial werden patiënten uit zeventien Nederlandse ziekenhuizen gerekruteerd. Neonaten (leeftijd 0-28 dagen, lichaamsgewicht ≥ 2 kg) bij wie langdurige behandeling met antibiotica geïndiceerd was vanwege een waarschijnlijke bacteriële infectie werden willekeurig toegewezen (1:1) om over te stappen op een orale suspensie van amoxicilline 75 mg/kg plus clavulaanzuur 18-75 mg/kg (OR groep) of om door te gaan met IV-antibiotica (IV groep).1 In beide groepen werd altijd gestart met 48 uur intraveneus behandeling en ze werden zeven dagen lang behandeld.1,2

De primaire uitkomstmaat was het cumulatieve bacteriële herinfectiepercentage 28 dagen na beëindiging van de behandeling. Secundaire uitkomsten waren klinische verslechtering en duur van de ziekenhuisopname.1

Resultaten

510 neonaten werden willekeurig toegewezen aan de orale amoxicilline-clavulaan groep (n=255) en de IV-antibioticum groep (n=255). Tijdens de studie vielen er zes neonaten uit.1

Het cumulatieve herinfectiepercentage op dag 28 was vergelijkbaar tussen de groepen, namelijk één [<1%] van 252 neonaten in de OR groep vs één [<1%] van 252 neonaten in de IV groep. Er werden geen statistisch significante verschillen waargenomen in gerapporteerde bijwerkingen (127 [50%] vs 113 [45%]). De mediane duur van de ziekenhuisopname significant korter in de OR groep dan in de IV groep (3-4 dagen vs 6-8 dagen; p<0-0001).1

Conclusie

Een vroege switch van intraveneus naar orale antibiotica met amoxicilline-clavulaanzuur is niet-inferieur aan een volledige intraveneuze antibioticakuur bij neonaten met een waarschijnlijke bacteriële infectie en is niet geassocieerd met een verhoogde incidentie van bijwerkingen.1

Interpretatie

Standaard worden baby’s middels een infuus zeven dagen behandeld voor een bacteriële infectie. Hiervoor moet een infuus worden aangelegd en de baby moet die dagen in het ziekenhuis blijven. Orale toediening van antibiotica via een drank kan door de ouders van een baby zelf worden uitgevoerd. Dit betekent dat de baby sneller naar huis kan wat zowel de ouders, maar ook de zorg ten goede komt. De onderzoekers geven aan dat nu moet worden uitgezocht hoe deze behandeling kan worden geïmplementeerd in de ziekenhuizen.3

Het onderzoek is onderdeel van de Reduction of intravenous Antibiotics In Neonates studie (RAIN studie). Deze is opgezet vanuit een samenwerking tussen Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC (Rotterdam).2,3

Deel blog:

Referenties

1. Plaçais et al. Ann Rheum Dis. 2022;  https://doi.org/10.1136/ard-2022-222186
2. Reduction of intravenous Antibiotics In Neonates (RAIN); http://www.rainstudie.nl/
3. Franciscus Gasthuis & Vlietland [nieuws]; https://www.franciscus.nl/nieuws/nieuws-item/t/onderzoek-opname-pasgeborene-met-infectie-kan-stuk-korter