Nieuwe techniek ter behandeling van urinewegstenen

Aurora van de Loo
8 november 2022
3 min

De eerste humane haalbaarheidsstudie waarbij ultrasonic propulsion (UP) en burst wave lithotripsy (BWL) zijn gebruikt om ureterstenen te verplaatsen en te fragmenteren is uitgevoerd. Het is tevens de eerste toepassing van BWL in wakkere, onverdoofde proefpersonen. De resultaten lijken positief en zijn gepubliceerd in The Journal of urology.

Patiënten met urinewegstenen komen vaak op de spoedeisende hulp. Indien mogelijk wordt meestal als eerste gekozen voor observatie met een poging tot spontane passage; dit kan weken duren.Indien de steen niet passeert kan men overgaan tot opereren, ureterorenoscopie (URS) of er wordt gekozen voor extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL).2

ESWL

Niersteenvergruizing door middel van ESWL wordt vaak geprefereerd als behandeling door de patiënten zelf. Het is een non-invasieve methode. Hierbij worden schokgolven via het lichaam op de steen gefocust. Het heeft het niet altijd een goed slagingspercentage. Er is sprake van onvoorspelbare en soms onvolledige fragmentatie en verwijdering. Hierdoor kan herhaling van de behandeling of een alternatieve, meer intensieve methode ter verwijdering van steenfragmenten benodigd zijn.3

BWL

Recent is gekeken naar een niet-chirurgische definitieve behandeling van stenen in de ureter, toepasbaar op de plaats van zorg. Een onderdeel van de onderzochte techniek is burst wave lithotripsy (BWL).1 BWL is een nieuwe non-invasieve techniek en lijkt op ESWL. Maar bij BWL wordt gebruik gemaakt van ultrasone pulsen, waarbij de grootte van steenfragmenten controleerbaar is aan de hand van de frequentie van de pulsen.3

Nieuw systeem

Een draagbaar echografiesysteem is ontwikkeld om stenen en fragmenten af te beelden, te fragmenteren en te herpositioneren om hun natuurlijke verwijdering te vergemakkelijken. Het kunnen combineren van deze verschillende behandelingen is een voordeel van deze techniek boven ESWL. Het systeem omvat twee technologieën; ultrasone voortstuwing om stenen te herpositioneren en BWL om stenen te fragmenteren of los te maken. Beide technologieën maken gebruik van harmonische ultrasone stoten en worden transcutaan toegediend met behulp van één en dezelfde transducer. Er is sprake van live echogeleiding en doelgerichtheid. De ultrasone voortstuwingspulsen hebben een langere duur en een lagere amplitude dan de BWL-pulsen.1

Onderzoek

In dit onderzoek heeft men zich gericht op de behandeling van distale en proximale ureterstenen bij humane proefpersonen. Daarbij lag de nadruk op het vergemakkelijken van de passage van distale stenen in de blaas en het terugduwen van proximale stenen in de nier. Distale stenen komen het vaakst voor, maar distale en proximale stenen komen allebei vaker voor dan stenen midden in de ureter. Bovendien worden distale en proximale stenen betrouwbaarder gevisualiseerd met behulp van echografie dan stenen midden in de ureter.1

Materialen en methoden

Aan dit onderzoek deden volwassen mee met een gediagnosticeerde proximale of distale niersteen in de ureter. Bij de wakkere, onverdoofde proefpersonen werd ultrasone voortstuwing alleen of in combinatie met BWL toegediend via een handheld transducer. Er werd gekeken naar de beweging van de steen, steenpassage en pijnverlichting. Veiligheidsresultaten bestonden uit de rapportage van verwachte of ongewenste voorvallen.1

Resultaten

Bij 29 proefpersonen werd ultrasone voortstuwing alleen (n = 16) of in combinatie met BWL (n = 13) toegepast. Bij 19 proefpersonen (66%) werd steenbeweging waargenomen. In 18 (86%) van de 21 gevallen van distale ureterstenen passeerde de steen in gemiddeld 3,9±4,9 dagen na de procedure. Fragmentatie werd waargenomen bij 7 proefpersonen waarbij BWL werd gebruikt. Alle proefpersonen verdroegen de procedure met een gemiddelde pijnscore (0-10) van 2,1±2,3 die daalde tot 1,6±2,0 (p=0,03).1

De verwachte bijwerkingen bleven beperkt tot hematurie bij het eerste keer urineren na de procedure en lichte pijn. In totaal hadden 7 proefpersonen ongemak bij slechts 2,2% (18 van 820) voortstuwingsstoten.1

Conclusies

Volgens de onderzoekers toont deze studie de werkzaamheid en veiligheid aan van het gebruik van ultrasone voortstuwing en BWL bij wakkere proefpersonen om ureterstenen te herpositioneren en te fragmenteren om pijn te verlichten en passage te vergemakkelijken.1

Referenties:

1. Kennedy Hall M, et al. J. Urol. 2022; https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002864
2. NVU richtlijn nierstenen. Keuze interventietechnieken - Nierstenen; https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/nierstenen/keuze_interventietechnieken_-_nierstenen.html
3. University of Washington, Aplied Physics Laboratory. Burst wave lithotripsy; https://apl.uw.edu/project/project.php?id=bwl

Deel blog: