Eenvoudige zuurstofingreep voor verbetering van motorische leerprocessen

Aurora van de Loo
8 augustus 2023
2 min

In een recente studie is onderzocht of een korte behandeling met normobare zuurstof van 100% via een neuscanule de motorische leerprocessen verbetert. Dit, tijdens een visuomotorische adaptatietaak waarbij deelnemers zich aanpassen aan een visuele verstoring tussen visuele feedback en handbewegingen. De resultaten zijn gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience.

Achtergrond

De overdracht van zuurstof naar de weefsels in het menselijk lichaam hangt bijna volledig af van het niveau en de functie van hemoglobine in het bloed. Aangezien bijna alle zuurstof in het bloed gebonden is aan het hemoglobinemolecuul, is slechts een klein deel opgelost in plasma. Daarom leidt een verhoging van het zuurstofgehalte in de lucht bij normobare omstandigheden niet tot een significante verhoging van de hoeveelheid zuurstof die naar weefsels wordt vervoerd (behalve bij patiënten met ademhalingsstoornissen). Behandeling met hyperbare zuurstof doet dit wel.2

Behandeling met hyperbare zuurstof kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen en is alleen mogelijk voor korte, maar herhaalde blootstellingen. En een belangrijke beperking is de speciale kamer die er voor nodig is; deze is alleen beschikbaar in bepaalde grote(re) medische centra.2

Sommige onderzoeken suggereren dat de partiële zuurstofdruk (PO2) in het plasma van hersenhaarvaten niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan de zuurstofdragende capaciteit in het bloed (door hemoglobine). Het is waarschijnlijker dat de mechanismen van normobare hyperoxie complex zijn en verschillende genen tegelijk en dosisafhankelijk beïnvloeden.2

Toepassingsgebied

Menselijke motorische leerprocessen zijn een fundamenteel onderdeel van ons dagelijks leven en kunnen nadelig beïnvloed worden door veroudering of neurologische aandoeningen. Motorisch leren is grotendeels afhankelijk van de succesvolle integratie van cognitieve en motorische sensorische informatie. Het belang van het aanleren en onthouden van vaardigheden in ons dagelijks leven wordt vaak niet ingezien totdat de leercapaciteit uitgeput raakt of mensen dagelijkse functionele bewegingen opnieuw moeten aanleren. Het opnieuw leren van dagelijkse activiteiten is bijvoorbeeld een cruciaal onderdeel van revalidatieprogramma's voor patiënten met een beroerte. Een eenvoudige, gemakkelijk toegankelijke behandeling die dergelijke motorische leerprocessen zou kunnen verbeteren is dan ook klinisch relevant.1

Behandeling met normobare zuurstof van 100% (NbOxTr) wordt vaak gebruikt als eerstelijnsinterventie om de overlevingskansen van hersencellen bij neurologische trauma's te verbeteren. Eerdere onderzoeken wijzen erop dat verbeteringen in elementen die cruciaal zijn voor cognitief-motorische functies kunnen optreden tijdens NbOxTr. Het is echter onbekend of NbOxTr de motorische leerprocessen van gezonde menselijke hersenen kan verbeteren.1

Onderzoek

40 gezonde jongvolwassenen (M = 21 jaar) werden willekeurig toegewezen aan een NbOxTr (N = 20; 100% zuurstof) of lucht (N = 20; gewone lucht) groep en doorliepen vier typische visuomotorische adaptatiefasen (Baseline, Adaptation, After-Effect, Refresher). Zuurstofbehandeling (stroomsnelheid 5 L/min) werd in beide groepen alleen toegediend tijdens de adaptatiefase van het visuomotorische experiment.1

Resultaten en conclusie

In de huidige studie is de invloed van een zuurstofbehandeling op een oog-handcoördinatie taak onderzocht. De NbOxTr toegediend tijdens de adaptatiefase leidde tot significant sneller en ongeveer 30% verbeterd leren (p<0,05).

De onderzoekers concluderen dat deze eenvoudige en korte NbOxTr de fundamentele menselijke motorische leerprocessen drastisch verbeterde en veelbelovende mogelijkheden biedt voor neuro-revalidatie en het aanleren van vaardigheden. Verdere studies moeten onderzoeken of vergelijkbare verbeteringen bestaan bij oudere en neurologisch gehandicapte personen, andere motorische leertaken en of de effecten langdurig zijn.1

Deel blog: