Vitamine B6 zou angst en depressie kunnen verminderen

In een recent onderzoek is gekeken naar de impact van vitamine B6 en B12 op de neurale exciterende en inhiberende balans. Er kon worden aangetoond dat het nemen van hoge doses vitamine B6-tabletten zelfgeraporteerde gevoelens van angst en depressie vermindert. De resultaten zijn recent gepubliceerd in Human Psychopharmacology.

De werking van de hersenen is afhankelijk van een evenwicht tussen exciterende en inhiberende neuronen. Een verstoring van dit evenwicht, in de richting van excitatie, leidt mogelijk tot stemmingsstoornissen en neuropsychiatrische aandoeningen. Vitamine B6 en B12 zijn betrokken bij verschillende metabole processen die neurale excitatie verminderen en inhibitie verhogen.

In het huidige onderzoek werd specifiek onderzocht wat de impact is van het supplementeren van een hoge dosis vitamine B6 of vitamine B12 op een reeks uitkomstmaten die verband houden met de balans tussen neurale inhibitie en excitatie.

Vitamine B6

Van vitamine B6 is bekend dat het de productie van GABA door het lichaam verhoogt. Een overactiviteit in de neuronen zal door GABA worden geremd en dit heeft een kalmerend effect op de hersenactiviteit. Vitamine B6 is een co-enzym voor de productie van andere neurotransmitters zoals serotonine, dopamine en noradrenaline. Het is ook betrokken bij de homocysteïne-cysteïne cyclus met als effect een vermindering van homocysteïne, een agonist van de exciterende NMDA-receptor.

Vitamine B12

Vitamine B12 kan vitamine B6 vervangen in de homocysteïne-cysteïne cyclus. Bovendien kan vitamine B12 indirect de inhibitie-excitatie balans beïnvloeden via zijn rol bij het handhaven van de integriteit van myeline. Neocorticale myeline omhult waarschijnlijk meer axonen van lokale inhibitoire neuronen dan in het verleden werd aangenomen.

Onderzoek

Het betreft hier een dubbelblinde studie van vijf jaar waarin 478 volwassenen (18-58 jaar) werden gerekruteerd gedurende vijf gekoppelde fasen. Deelnemers consumeerden een maand lang, eenmaal per dag, vitamine B6, vitamine B12 of placebo (lactose) tabletten. De B12-tabletten bevatten elk 1000 μg B12 als methylcobalamine en de B6-tabletten bevatten elk 100 mg B6 als pyroxidinehydrochloride.

Zelfgerapporteerde angst en depressie werden beoordeeld bij start van het onderzoek en na suppletie. Ook werden na afloop van het onderzoek verschillende zintuiglijke metingen (visuele contrastdetectie, binoculaire rivaliteit omkeringssnelheid en een batterij van tactiele gevoeligheidstesten) vergeleken tussen de twee afzonderlijke groepen die een maand vitamines hadden ingenomen en de placebogroep.

Resultaten

Vitamine B6-suppletie verminderde zelfgerapporteerde angst, leidde tot een trend in de richting van verminderde depressie en verhoogde visuele contrastdrempels (alleen bij flankerende stimuli bijvoorbeeld in de vorm van een gestreepte achtergrond; effecten van flankerende stimuli zijn in verband gebracht met GABA-erge remming). Vitamine B6 had geen betrouwbare invloed op de andere uitkomstmaten. De onderzoekers geven aan dat de statistische kracht van de studie om kleine effectgroottes te detecteren beperkter was voor deze uitkomstmaten.

Vitamine B12-suppletie gaf een trend tot verandering in angst en visuele verwerking. Mogelijk moet deze langer worden gesupplementeerd om significante effecten, bijvoorbeeld via de invloed op myeline, terug te zien.

Conclusie

Er wordt gesuggereerd dat hoge doses vitamine B6 de inhibitieve GABA-erge neurale beïnvloeding verhoogt, wat aannemelijk lijkt gezien de rol van vitamine B6. Vitamines (via voeding) hebben veel minder bijwerkingen en worden in de toekomst mogelijk verkozen boven medicijnen, maar eerst is meer onderzoek noodzakelijk.

Referentie:

1.  Field DT, et al. Hum Psychopharmacol. 2022; https://doi.org/10.1002/hup.2852